Integritetspolicy

Onsala Glasmästeri & Fog AB
Kabelgatan 16, 434 37 Kungsbacka

Onsalaglas&Fog är mån om att säkerställa integriteten för de kunder som vi arbetar med. I samband med att du ingår ett avtal med oss, samlar vi in personuppgifter om dig, vilket vi behöver för att vi ska kunna fullgöra avtalet. Onsalaglas&Fog har därför antagit denna policy (se bifogad pdf nedan) över hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och hur de skyddas.

Integritetspolicyn i sin helhet (pdf)

Torbjörn 0704-96 54 05
torbjorn@onsalaglas.se

Kalle 0707-75 59 91
kalle@onsalaglas.se